PŘÍBRAMSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 2021/2022
www.pribramskyhokej.eu

PROPOZICE


Místo konání: Zimní stadion Příbram


Řídící orgán soutěže:

O propozicích, systému soutěže a dalších organizačních věcech, včetně projednávání výši trestů v sezoně, rozhoduje svým hlasováním zástupci každého mužstva. Každé mužstvo má jeden hlas. K odsouhlasení dané věci je potřeba nadpoloviční většina hlasujících. V případě rovnosti hlasů se daná věc bere jako neodsouhlasená.

- správce webu : Michal Beneš, tel.: 603 482 301, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podmínky účasti hráčů v soutěži PHL:

Jde o soutěž týmů a hráčů, kteří v době jejího konání nehrají žádnou soutěž pořádanou ČSLH.

Omezení startu, výjimky a brankáři

Tým může mít na soupisce bývalé výkonnostní hokejisty z věkových kategorií dorostu, juniorů a mužů z krajských a vyšších soutěží ČSLH, případně obdobných zahraničních po čekací době, která činí  

  • 3 roky po ukončení činnosti v krajských soutěžích nebo po dovršení věku 40 let
  • 6 let po ukončení činnosti v ligových soutěžích nebo po dovršení věku 45 let
  • 10 let po ukončení činnosti v extraligových soutěžích nebo po dovršení věku 50 let

Tito hráči musí být na soupisce označeni jako výkonnostní (V)

Hráč, který splňuje obě kritéria se již nepovažuje za výkonnostního

Na soupisce týmu mohou být maximálně 3 hráči s označením ( V ) .

Hráči , kteří ukončili činnost do starších žáku považujeme jako hooby .

 U bývalého výkonnostního hráče v kategorii dorostu se čekací doba zkracuje na polovinu vyjma extraligy. Výše uvedená omezení se nevztahují na hráče z pole, nastupujícího výhradně na postu brankáře, resp. na brankáře, nastupujícího výhradně v poli. Brankář není zahrnut do omezení počtu „V“ hráčů na soupisce.

 

V případě , že v některém týmu bude odhalen hráč nesplňující výše uvedené podmínky, bude tento hráč vyloučen z PHL a týmu bude odečteno 10 bodů z aktuálního stavu.

Námitku proti jakémukoliv hráči může vznést pouze zástupce jednotlivých týmů. Námitka musí být podložena důkazem. Námitka může být podána kdykoliv během aktuálního ročníku soutěže .

 

Hrací systém: Počet týmů, bude upřesněn před začátkem soutěže a začátek soutěže, bude dán na vědomí zástupcům týmů. Pro sezónu 2021/2022 bude odehrán tříkolově, systémem „každý s každým“.

Odložení utkání je možné pouze ze závažných důvodů . Odložení utkání musí tým nahlásit

telefonicky vedení soutěže nejdéle 10 dní před hracím kolem. Pokud tak neučiní a nedostaví se na utkání , kontumačně prohrává 0:5 a plně hradí náklad na utkání.

Utkání se může být sehráno pouze v případě, že má tým brankáře a minimálně 7 hráčů v poli. Pokud tak není ,bude to považováno jako nesehrání utkání a utkání tak bude kontumováno výsledkem 5:0 v neprospěch týmu, který nenastoupil v potřebném počtu hráčů.

Podmínky účasti týmů: Na soupisce týmu může být max. 28 hráčů starších 18 let.

V případě startu hráčů mladších (15 -18 let) je podmínkou účasti písemný souhlas rodičů hráče, který odevzdá vedení soutěže před startem sezony. Soupisky jednotlivých týmů zadají zástupci mužstev on-line na stránky www.ahl.cz). Každý tým musí mít k dispozici dvoje dresy (světlé + tmavé, příp. „rozlišováky“), viditelně označené na zádech čísly pro přehlednou identifikaci hráčů. Vybavení a výstroj hráčů dle platných předpisů ČSLH. Každý hráč absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí. Vybavení a výstroj hráčů musí odpovídat platným předpisům ČSLH. V závažných případech zranění je možnost přivolat RZS z recepce zimního stadionu.

Přestupní termíny: Žádost o přestupu či doplnění nového hráče do soupisky  mohou týmy podat  nejpozději do konce prvního kola soutěže. Přestupy mimo stanovený termín je možné domluvit  s vedením soutěže.

Hrací doba a tresty: Utkání se hrají 3 x 15 min. čistého času s časomírou. 5 minut rozbruslení, 5 minut 1. přestávka. Ve 2. přestávce bude provedena úprava ledu. Na utkání je stanoven časový limit 1hod. 45 min. v případě nerozhodného stavu se zápas časově prodlouží o 3 samostatné nájezdy. Při zranění brankáře má tým 12 min. na převlečení jiného hráče, jinak musí tým nastoupit v šesti hráčích v poli a utkání dohrát. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován v jeho neprospěch a tým hradí náklady na utkání. V případě, že by se nedostavil rozhodčí pro časomíru, utkání se odehraje na hrubý čas (starým systémem 2 x 40 min.).

 

Tresty:

dle pravidel ČSLH (v případě hrubého času)

- u vyloučení na 2 – 3 min. hrubého času

- u vyloučení 2 + 2 min. – 6 min. hrubého času

- u vyloučení 5 – 7,5 min. hrubého času

- osobní trest na 10 min. trvá 15 min. hrubého času


Hráč za příliš tvrdou hru, případně za nesportovní chování, může dostat tyto tresty:

- 10 min. osobní trest (při součtu dvou těchto trestů má hráč STOP na další utkání)

- 5 + 20 min. větší osobní trest (STOP na další utkání)

- 25 min. trest ve hře (STOP na tři utkání)


Soutěž PHL se odehraje jako „bezkontaktní“. Není tedy dovolena hra tělem, „bodyčeky“, najetí do soupeře a podobně. Za přímé zastavení protihráče, tzv. „strom“, bude hráči udělen vyšší trest (VT) a tento přestupek bude projednán vedením soutěže.

Při udělení vyššího trestu (VT) a disciplinárního tresty (DT), se provinilému hráči automaticky zastavuje činnost do doby, než jeho trest projedná vedení soutěže. Vedení soutěže může rozhodnout  o dalším postihu proviněného, včetně vyloučení z celé soutěže.

Za dva osobní tresty (OT) v soutěži, se hráči automaticky zastavuje start na jedno utkání.  Obdrží-li hráč v utkání osobní trest do konce utkání (OK), tak se mu automaticky zastavuje start na jedno utkání. Rozhodčí je povinen vykázat hráče ze zápasu, který je zjevně pod vlivem alkoholu. V případě zjevného požívání alkoholických nápojů během utkání na střídačkách rozhodčí ukončí zápas a do zápisu uvede, které mužstvo se provinilo.

Pokud některý hráč PHL nastoupí do utkání  soutěže pořádanou ČSLH, bude vyloučen do konce soutěže PHL (výjimku mají pouze brankáři).

Řízení utkání: Proškolení a delegování rozhodčí

Zápis o utkání: (formulář zajistí vedení soutěže, ).Vyplněný formulář předá vedoucí domácího týmu nejpozději 10 min. před utkáním rozhodčímu (vyškrtat nehrající hráče).Pokud tak jeden z týmů neučiní, bude utkání kontumováno. Seznam všech hráčů ,bude veden na www.pribramskyhokej.eu., kde budou k dispozici i oficiální výsledky utkání. Případné technické připomínky, poznámky či náměty organizačního charakteru lze podávat telefonicky nebo emailem vedení soutěže.

 

 

 

Náklady na utkání: Každý domácí tým je povinen uhradit náklady za pronájem ledu a odměny rozhodčím, dle platných ceníků. Ve třetím kole si náklady na led a rozhodčí rozdělí oba týmy rovným dílem.

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

- startovné na sezónu 2021/2022 – 1.000,- Kč -odhlášení týmu v průběhu soutěže – 3.000,- Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zaplacením startovného a předání soupisky se má za to, že přihlášené týmy přijímají bez výhrad hrací podmínky a propozice soutěže.