PŘÍBRAMSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 2019/2020
www.pribramskyhokej.eu

PROPOZICE


Místo konání: Zimní stadion Příbram


Řídící orgán soutěže:


- vedoucí : Martin Sedláček, tel.: 602 221 306, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- správce webu : Michal Beneš, tel.: 603 482 301, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podmínky účasti hráčů v soutěži PHL:

Jde o soutěž týmů a hráčů, kteří v době jejího konání nehrají žádnou soutěž pořádanou ČSLH.

Omezení startu

 

Tým může mít na soupisce bývalé výkonnostní hokejisty  pokud splňují níže uvedené podmínky.

 

  • 5 let od ukončení činnosti v okresních soutěžích a dovršení věku 40 let ( V )
  • 6 let od ukončení činnosti v krajských soutěžích a dovršení věku 45 let ( V )
  • Dovršení věku 26 let od ukončení činnosti v dorosteneckých soutěžích (tyto hráči nebudou v soupiskách označováni jako bývalí výkonnostní hráči .
  • Hráč který dovrší věku 50 let a hrál nejvýše okresní soutěž nebude označen ( V )

 

Hráči , kteří ukončili činnost do starších žáku považujeme jako hooby .

 

Na soupisce týmu mohou být maximálně 3 hráči s označením ( V ) .

 

V případě , že v některém týmu bude odhalen hráč nesplňující výše uvedené podmínky, bude tento hráč vyloučen z PHL a týmu bude odečteno 10 bodů z aktuálního stavu.

Námitku proti jakémukoliv hráči může vznést pouze vedoucí jednotlivých týmů. Námitka musí být podložena důkazem. Námitka může být podána kdykoliv během aktuálního ročníku soutěže .

 

Hrací systém: Počet týmů, bude upřesněn před začátkem soutěže a začátek soutěže, bude dán na vědomí zástupcům týmů. Pro sezónu 2019/2020 – rozlosování 10 týmu do 2 hracích kol.

Odložení utkání je možné pouze ze závažných důvodů . Odložení utkání musí tým nahlásit

telefonicky vedení soutěže nejdéle 10 dní před hracím kolem. Pokud tak neučiní a nedostaví se na utkání , kontumačně prohrává 0:5 a plně hradí náklad na utkání.

Utkání se může být sehráno pouze v případě, že má tým brankáře a minimálně 7 hráčů v poli. Pokud tak není ,bude to považováno jako nesehrání utkání a utkání tak bude kontumováno výsledkem 5:0 v neprospěch týmu, který nenastoupil v potřebném počtu hráčů.

Podmínky účasti týmů: Na soupisce týmu může být max. 25 + brankář hráčů starších 18 let.

V případě startu hráčů mladších (15 -18 let) je podmínkou účasti písemný souhlas rodičů hráče - odevzdá vedoucí týmu spolu s definitivní soupiskou. Definitivní soupisky týmu odevzdají nejpozději 30 dní před začátkem soutěže vedoucímu soutěže s označením hráčů V. Na této soupisce musí být uvedeno: jméno a příjmení hráče,  datum narození, číslo dresu a zřetelně vyznačený nový hráč (hráč, který nenastupoval v minulém ročníku a hráč s označením ( V ). Každý tým musí mít k dispozici dvoje dresy (světlé + tmavé, příp. „rozlišováky“), viditelně označené na zádech čísly pro přehlednou identifikaci hráčů. Vybavení a výstroj hráčů dle platných předpisů ČSLH. Každý hráč absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí. Vybavení a výstroj hráčů musí odpovídat platným předpisům ČSLH. V závažných případech zranění je možnost přivolat RZS z recepce zimního stadionu.

Přestupní termíny: Žádost o přestupu či doplnění nového hráče do soupisky  mohou týmy podat  nejpozději do konce prvního kola soutěže. Přestupy mimo stanovený termín je možné domluvit  s vedením soutěže.

Hrací doba a tresty: Utkání se hrají 3 x 15 min. čistého času s časomírou. 5 minut rozbruslení, 5 minut 1. přestávka. Ve 2. přestávce bude provedena úprava ledu. Na utkání je stanoven časový limit 1hod. 45 min. v případě nerozhodného stavu se zápas časově prodlouží o 3 samostatné nájezdy. Při zranění brankáře má tým 12 min. na převlečení jiného hráče, jinak musí tým nastoupit v šesti hráčích v poli a utkání dohrát. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován v jeho neprospěch a tým hradí náklady na utkání. V případě, že by se nedostavil rozhodčí pro časomíru, utkání se odehraje na hrubý čas (starým systémem 2 x 40 min.).

 

Tresty:

dle pravidel ČSLH (v případě hrubého času)

- u vyloučení na 2 – 3 min. hrubého času

- u vyloučení 2 + 2 min. – 6 min. hrubého času

- u vyloučení 5 – 7,5 min. hrubého času

- osobní trest na 10 min. trvá 15 min. hrubého času


Hráč za příliš tvrdou hru, případně za nesportovní chování, může dostat tyto tresty:

- 10 min. osobní trest (při součtu dvou těchto trestů má hráč STOP na další utkání)

- 5 + 20 min. větší osobní trest (STOP na další utkání)

- 25 min. trest ve hře (STOP na tři utkání)
Závažné tresty , bude řešit Sportovně-technická komise. Členové komise : Michal Beneš (Kaspo), Martin Sedláček (Karcher), Zdeněk Kálal (rozhodčí).


V soutěži PHL je zakázáno úmyslné čelní najetí do soupeře (takzv. STROM). Hráč za tento faul dostává trest STOP na další 3 utkání. Při opakovaném zákroku ,bude tento hráč doživotně vyloučen z PHL !!!

Za dva tresty 25 je automaticky STOP do konce celé soutěže. Hráč, který inzultuje rozhodčího bude doživotně vyloučen z PHL. O inzultaci vždy rozhoduje rozhodčí  a co nejdříve o tom informuje vedení soutěže PHL. Dále by měl rozhodčí vykázat hráče ze zápasu, který je zjevně pod vlivem alkoholu a ukončit zápas při zjevné přítomnosti alkoholu na střídačkách týmů.

 

Pokud některý hráč PHL nastoupí do utkání  soutěže pořádanou ČSLH, bude vyloučen do konce soutěže PHL (výjimku mají pouze brankáři).

Řízení utkání: Proškolení a delegování rozhodčí

Zápis o utkání: (formulář zajistí vedení soutěže, ).Vyplněný formulář předá vedoucí domácího týmu nejpozději 10 min. před utkáním rozhodčímu (vyškrtat nehrající hráče).Pokud tak jeden z týmů neučiní, bude utkání kontumováno. Seznam všech hráčů ,bude veden na www.pribramskyhokej.eu., kde budou k dispozici i oficiální výsledky utkání. Případné technické připomínky, poznámky či náměty organizačního charakteru lze podávat telefonicky nebo emailem vedení soutěže.

 

 

 

Náklady na utkání: Každý domácí tým předem zaplatí na recepci ZS 3.500,- Kč za ledovou plochu a v průběhu přestávek utkání zaplatí 1100,- Kč rozhodčí a časomíru. V průběhu přestávek utkání vybere od hostujícího týmu polovinu částky. V případě, že nepřijede jeden tým, je druhý tým povinen zaplatit veškeré výdaje a obrátí se na proplacení vzniklých nákladů na vedení soutěže. Zde se pak využijí peníze ze startovného. Tým, který nenastoupil musí opět peníze doplnit do startovného, aby mohl pokračovat dále v soutěži.

 

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

- startovné na sezónu 2018/2019 – 1.500,- Kč (splatné nejpozději 30 dní před zahájením soutěže)

-odhlášení týmu v průběhu soutěže – 3.000,- Kč

- nedostavení se k utkání – 4.500,- Kč (splatné v hotovosti vedoucímu soutěže nejpozději do dalšího soutěžního utkání pokutovaného týmu)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zaplacením startovného a předání soupisky se má za to, že přihlášené týmy přijímají bez výhrad hrací podmínky a propozice soutěže.